O firmie

 

Sklep Wild Cosmetics jest działalnością zarejestrowaną pod firmą:

Wild Corporation sp. z o.o.
ul. Graniczna 18, 05-092 Łomianki
NIP: 118-224-97-91
REGON: 523379374

Firma jest wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego dla M. Stołecznego Warszawy, Wydział XIV Rejestrowy, pod numerem KRS 0000996823.

Nr rachunku bankowego: 53 1140 2004 0000 3102 8295 9515