Polityka prywatności

SKLEPU INTERNETOWEGO WILD COSMETICS

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu sklepu Wild Cosmetics

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu Wild Corporation sp. z o.o. ul. Graniczna 18 05-092 Łomianki NIP 118-224-97-91 REGON 523379374. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla M. Stołecznego Warszawy, ul. Czerniakowska 100, Wydział XIV Rejestrowy pod numerem 0000996823.
 2. Kontakt z administratorem może się odbywać za pomocą adresu sklep@wildcosmetics.pl lub pod numerem telefonu 790-57-00-57.

 

ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe są przekazywane przez klienta sklepu do administratora za pomocą określonego formularza. Przetwarzanie danych klienta może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu IP komputera.
 2. Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres 5 lat od wejścia ustawy o ochronie danych osobowych. Następnie zostaną usunięte, o ile nie zmieni się podstawa prawna do ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom obcym.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu:

 1. Realizacji umowy sprzedaż kosmetyków,
 2. Działań promocyjnych i handlowych,
 3. Realizacji przepisów prawa.               

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji umowy, do działania zgodnie z prawem oraz dobrowolne przekazanie danych osobowych przez klienta sklepu.

 

ODBIORCA DANYCH

Administrator może przekazywać dane podmiotom trzecim, jeśli to jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy (np. firm obsługująca płatności , firma księgowa). Każdy podmiot, który ma dostęp do danych klienta, gwarantuje wysoki poziom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Klient sklepu ma prawo do :

 1. Usunięcia danych osobowych z bazy klientów,
 2. Ograniczenia przetwarzania danych
 3. Żądania dostępu do danych i ich zmianę
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Administrator korzysta ze wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych , w szczególności by nie zostały one przekazane osobom nieupoważnionym, by nie uległy utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2023