Prawo do odstąpienia od umowy i reklamacje

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30.05.2014 o prawach konsumentów.
  2. Zwrotu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego w panelu klienta w zakładce Zamówienia, a następnie odesłanie towaru na adres: 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 18. Po otrzymaniu przez sklep zwróconego towaru zostanie niezwłocznie zwrócona kwota pieniędzy zapłacona za towar.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu , którego po odpakowaniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

REKLAMACJE

  1. Wild Cosmetics zobowiązuje się do dostarczenia towaru Klientowi bez wad, zgodnego z umową.
  2. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową można dokonać poprzez wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego w panelu klienta w zakładce Zamówienia.
  3. Wild Cosmetics rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w ciągu 7 dni roboczych.